GRAAD R

Waar almal spesiaal is!!

By Laerskool Villieria leer ons Graad R-leerders speel-speel.

 

Graad R maak voorsiening vir emosionele-, sosiale-, intellektuele- en liggaamlike-ontwikkeling van elke kind vir voorbereiding vir die formele onderwys van Graad 1.

 

Stimulerende leeraktiwiteite ondersteun elke kind om hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Ben Swartstraat 1031

Villieria

Pretoria

0186

Tel: 012 331 1100

of

064 933 5934

E-pos: villiesskool@icon.co.za

  • Facebook

© 2020 Laerskool Villieria website is proudly created by Netcon Systems.