top of page

VISIE EN MISSIE

Visie

 

Om ‘n voorkeurskool te wees, met kwaliteit onderrig en opvoeding ten einde elke kind te ontwikkel om sy/haar volle potensiaal te verwesenlik.

 

Missie

 

Die verskaffing van voortreflike, relevante en kwaliteit onderwys en opvoeding:

  • Gebaseer op Christelike etos met Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedium

  • Om elke leerder die geleentheid te bied om op alle terreine, akademies, kultuur en sport te ontwikkel en hulle gereed te maak vir sy/haar verantwoordelikhede ten opsigte van die samelewing

  • Om kwaliteit opvoeders te werf, te ontwikkel en te behou.

bottom of page