top of page

LAERSKOOL VILLIERIA SNOEPWINKEL

Inligting aan ouers/voogde

 

 

1. Soos baie van u as ouers/voogde seker reeds bewus is, is ons Snoepwinkel onder nuwe eienaarskap vanaf

   1 Januarie 2023. Talle komplimente en positiewe terugvoer is reeds ontvang ten opsigte van die “nuwe Snoepie.” 

   Ons verwelkom, en sê ook baie geluk aan mnr. Wernich Mitchell van Manna Geriefskos vir die goeie diens wat hy

   tot dusver lewer aan ons Villiesleerders en personeel.  Sien asseblief sy spyskaart met pryse aangeheg.  Spesifieke

   dae het ook spesiale aanbiedinge (Sien op spyskaart heel onder links).

 

2. Reëling ten opsigte van Vrydag se spesiale aanbieding:  Pizza vir Vrydag moet asseblief reeds Donderdag bestel

    word by die Snoepie.

 

3. Vir u as ouers/voogde se gemak, maak hy ook “cupcakes” en verjaarsdagpakkies op, op versoek van u as 

    ouer/voog vir byvoorbeeld u kind se verjaarsdag vir die klasmaats, skoolpiekniek oorbaan of ‘n partytjie tuis.   

    Bestellings ten minste 2 dae voor die spesifieke dag benodig. Volle betaling met bestelling (Slegs per EFT). 

    Verwysingsnommer is kind se naam, van en klas. Navrae of bestelling en bewys van betaling moet per e-pos

    gestuur word na mannageriefskos@gmail.com

 

4. Snoepiekaarte/Lunch kaarte waarvan in die verlede gebruik gemaak was, word glad nie meer gebruik nie.  Vir enige      navrae rakende “lunch kaarte” van vorige jare, kontak asseblief Micalla by 063 556 8057. Laerskool Villieria en die      Snoepie het ongelukkig niks met die reëlings van “lunch kaarte” te doen nie en kan u navrae ongelukkig nie te woord        staan nie.

Leerders koop by die Snoepie slegs met kontant of met ‘n bankkaart op die spesifieke dag.

Geen vooruitbetaling vir byvoorbeeld ‘n week/maand vir ‘n kind nie.

 

 

Neem asseblief kennis, die e-posadres verskaf is SLEGS vir bestellings van die verjaarsdagpakkies en ”cupcakes” – geen daaglikse snoepiebestellings of snoepiereëlings vir u kind(ers) word aanvaar nie.  Geen bestellings of navrae deur die skool se e-posadres.

Screenshot_20230221_114737_Word.jpg
bottom of page